แฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยวหมูเด้งดึ๋ง

เครื่องปรุง

เน้นวัตถุดิบที่ผ่านการคัดสรรอย่างมีคุณภาพ เพื่อสุขภาพที่ดี มีรสชาติอร่อย และมีเอกลักษณ์

รูปแบบร้าน

มีการออกแบบที่ทันสมัย โดดเด่น สามารถปรับเปลี่ยนได้ทุกความต้องการ ให้พื้นที่ที่สะดวกในการประกอบอาหาร

เมนูอาหาร

หัวใจหลักที่สำคัญที่สุดคือ

“ก๋วยเตี๋ยวหมูเด้งดึ๋ง” ใช้หลักการลงทุนร่วมกัน ดูแลเอาใจใส่ ไม่ทอดทิ้ง มีหลักสูตรการสอนที่เข้าใจง่าย นำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาและถ่ายทอดประสบการณ์จริงให้ผู้ร่วมทุนรับรู้เพื่อนำไปใช้ดำเนินกิจการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถคืนทุนได้ในระยะเวลาอันสั้น และใช้ประกอบกิจการอย่างยั่งยืน

คุณสมบัติของผู้สมัครแฟรนไชส์มีดังนี้

เป็นบุคคลที่สัญชาติไทย หรือชาวต่างชาติที่สามารถเปิดบัญชีธนาคารไทยได้ เป็นผู้ที่สามารถเข้ารับการอบรมจากทางส่วนกลางได้ หรือสถานที่อบรมตามที่บริษัทได้จัดให้
เป็นผู้ที่มีความใส่ใจและตั้งใจในการบริหารจัดการร้านตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานของระบบแฟรนไชส์ “ก๋วยเตี๋ยวหมูเด้งดึ๋ง” อย่างเคร่งครัด ผู้ลงทุนและบุคคลากรมีใจรักงานบริการ อดทน ไม่ย่อท้อ มีทัศนคติที่ดีและมีความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจภายใต้ระบบแฟรนไชส์

การลงทุนร้าน “ก๋วยเตี๋ยวหมูเด้งดึ๋ง”

ผู้สมัครแฟรนไชส์จะต้องเป็นผู้ลงทุนเองทั้งหมด ตลอดจนเป็นผู้จัดหาสถานที่หรือพื้นที่เอง หรือใช้พื้นที่ที่บริษัทได้จัดหาให้

ระยะเวลาในการคืนทุน

ผู้ขายแฟรนไชส์ เข้าใจความรู้สึกของผู้ลงทุนรายใหม่ ต่อคำถามในใจที่ว่า หากลงทุนแล้วจะคืนทุนเมื่อไหร่ คุ้มหรือไม่ที่จะลงทุน ดังนั้น “ก๋วยเตี๋ยวหมูเด้งดึ๋ง” จึงแจกวัตถุดิบชุดแรกแก่ผู้ร่วมลงทุนฟรี จำนวน 500 ชุด(แต่ละชุดประกอบไปด้วยเส้น, หมูเด้ง, หมูหวาน, น้ำซุป, ถั่วคั่วบด, กระเทียมเจียว, น้ำตาล, น้ำส้มสายชู, น้ำปลา และพริกป่น ) ราคา 9,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

หมายเหตุ

  • เป็นการประมาณการรายจ่ายและยอดขายต่อวัน
  • รายได้ยังไม่รวมกำไรจากการขายไข่ออนเซน ฟองละประมาณ 5 บาท ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่จะสั่งไข่ด้วยที่อยู่ในแพ็คเกจ 89,000 บาทด้วย (สมมติเดือนละ 1,500 ฟองจะได้กำไรเพิ่ม 7,500 บาทต่อเดือน)
  • ยังไม่รวมกำไรจากการขายลูกชิ้นที่อยู่ในแพ็คเกจ 89,000 บาทด้วยจำนวน 1,000 ไม้มูลค่าไม้ละ 3 บาท (สมมติขายเดือนละ 3,000 ไม้จะได้กำไรเพิ่ม 6,000 บาทต่อเดือน)

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

ฟรี ค่าแฟรนไชส์ตลอดอายุสัญญา ฟรี ก๋วยเตี๋ยว 500 ชุด มูลค่า 9,000 บาท ฟรี สูตรไข่ต้มออนเซ็น
ฟรี สูตรน้ำสมุนไพร ฟรี สิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้า “ก๋วยเตี๋ยวหมูเด้งดึ๋ง” ตลอดอายุสัญญา