แฟรนไชส์ลูกชิ้นหมูดีเด่น

เครื่องปรุง

เน้นวัตถุดิบที่ผ่านการคัดสรรอย่างมีคุณภาพ เพื่อสุขภาพที่ดี มีรสชาติอร่อย และมีเอกลักษณ์

รูปแบบร้าน

มีการออกแบบที่ทันสมัย โดดเด่น สามารถปรับเปลี่ยนได้ทุกความต้องการ ให้พื้นที่ที่สะดวกในการประกอบอาหาร

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

ฟรี ค่าแฟรนไชส์ตลอดอายุสัญญา

ฟรีลูกชิ้น 1,000 ไม้มูลค่าพร้อมน้ำจิ้ม 10 กิโลมูลค่า 3,000 บาท

ฟรี สิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้า “ลูกชิ้นหมูดีเด่น” ตลอดอายุสัญญา

ฟรี สูตรน้ำสมุนไพร

อุปกรณ์ที่จะได้รับ

การคืนทุน

ผู้ขายแฟรนไชส์ เข้าใจความรู้สึกของผู้ลงทุนรายใหม่ ต่อคำถามในใจที่ว่า หากลงทุนแล้วจะคืนทุนเมื่อไหร่ คุ้มหรือไม่ที่จะลงทุน ดังนั้น “ลูกชิ้นหมูดีเด่น” จึงแจกวัตถุดิบชุดแรกแก่ผู้ร่วมลงทุนฟรี เป็นลูกชิ้น 1,000 ไม้มูลค่าพร้อมน้ำจิ้ม 10 กิโลมูลค่า 3,000 บาท ซึ่งจะขายได้เป็นเงิน 5,000 บาท

 

หมายเหตุ

เป็นการประมาณการรายจ่ายและยอดขายต่อวัน

ตัวอย่างคำนวณการคืนทุน

ราคาวัตถุดิบ

ลูกชิ้นเสียบไม้ 100 ไม้พร้อมน้ำจิ้มสูตรมะขาม 1 กิโล 300 บาท

ลูกชิ้นหมู(1 กิโลกรัมมี 120 ลูก)กิโลกรัมละ 100 บาท

น้ำจิ้มสูตรมะขามกิโลกรัมละ 90 บาท

ถุงหิ้วพร้อมโลโก้ 100 ถุง 200 บาท